×

100, 1 nghìn, 1 triệu Riel Campuchia đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam

100, 1 nghìn, 1 triệu Riel Campuchia đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam

100, 1 nghìn, 1 triệu Riel Campuchia đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam

100, 1 nghìn, 1 triệu Riel Campuchia đổi ra bao nhiêu tiền Việt? Hãy đọc dưới đây để Mytour giải đáp và hỗ trợ bạn đổi tiền Việt sang tiền Campuchia hoặc ngược lại mà không bị lỗ về giá trị.

Biết bao nhiêu tiền Việt bạn nhận được khi đổi 100 Riel Campuchia

100, 1 nghìn, 1 triệu Riel Campuchia đổi ra bao nhiêu tiền Việt

– 100 Riel Campuchia có giá khoảng 569 VNĐ (tức là 100 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm trăm sáu mươi chín đồng Việt Nam)

– 1000 Riel Campuchia đổi ra khoảng 5.690 VNĐ (tức là 1000 Riel Campuchia xấp xỉ năm nghìn sáu trăm chín mươi đồng tiền Việt)

– 1.000.000 Riel Campuchia có giá trị khoảng 5.690.000 VNĐ (tức là 1 triệu Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

Riel Campuchia là đơn vị tiền tệ của Campuchia, bao gồm cả tiền giấy và tiền xu. Tiền xu có mệnh giá 10, 20, 50 centime, tiền giấy có các mệnh giá là 1, 5, 10, 20, 50, 100 và 500 riel. Vậy 100 riel Campuchia đổi ra bao nhiêu tiền Việt Nam? Theo tỷ giá đồng Campuchia so với tiền Việt Nam hiện nay là:

Theo tỷ giá mới nhất: 1 riel Campuchia = 5,69 đồng (tức là 1 Riel Campuchia xấp xỉ bằng sáu đồng Việt Nam)

Như vậy:

– 10 Riel Campuchia đổi ra khoảng 56,9 VNĐ (tức là 10 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm mươi bảy đồng Việt Nam)

– 100 Riel Campuchia có giá khoảng 569 VNĐ (tức là 100 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm trăm sáu mươi chín đồng Việt Nam)

– 200 Riel Campuchia đổi ra khoảng 1.138 VNĐ (tức là 200 Riel Campuchia bằng một nghìn một trăm ba mươi tám đồng tiền Việt)

– 1000 Riel Campuchia có giá khoảng 5.690 VNĐ (tức là 1000 Riel Campuchia xấp xỉ năm nghìn sáu trăm chín mươi đồng tiền Việt)

– 5.000 Riel Campuchia đổi ra khoảng 28.450 VNĐ (tức là 5000 Riel Campuchia xấp xỉ bằng hai mươi tám nghìn bốn trăm năm mươi đồng tiền Việt)

– 10.000 Riel Campuchia đổi ra khoảng 56.900 VND (tức là 10.000 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm mươi sáu nghìn chín trăm đồng tiền Việt)

– 100.000 Riel Campuchia có giá khoảng 569.000 VNĐ (tức là 100.000 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm trăm sáu mươi chín nghìn đồng tiền Việt)

– 1.000.000 Riel Campuchia đổi ra khoảng 5.690.000 VNĐ (tức là 1.000.000 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm triệu sáu trăm chín mươi nghìn đồng)

– 10.000.000 Riel Campuchia có giá khoảng 56.900.000 VNĐ (tức là 10.000.000 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm mươi sáu triệu chín trăm nghìn đồng tiền Việt)

– 100.000.000 Riel Campuchia đổi ra khoảng 569.000.000 VNĐ (tức là 100.000.000 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm trăm sáu mươi chín triệu đồng tiền Việt)

– 1.000.000.000 Riel Campuchia có giá khoảng 5.690.000.000 VNĐ (tức là 1.000.000.000 Riel Campuchia xấp xỉ bằng năm tỷ sáu trăm chín mươi triệu đồng tiền Việt)

Quy đổi tiền Riel Campuchia sang Tiền Việt bằng công cụ trực tuyến

Để đổi tiền Riel Campuchia sang Tiền Việt, bạn cũng có thể sử dụng Google để hỗ trợ quy đổi:

Bước 1: Truy cập GoogleBước 2: Nhập từ khóa Riel to VNDBước 3: Nhập số cần đổi vào ô để xem kết quả quy đổi ngay tức khắc

Giống như tiền USD và các loại ngoại tệ khác, tỷ giá tiền Campuchia so với tiền Việt Nam thay đổi hàng ngày, hãy cập nhật tỷ giá tiền Campuchia với VNĐ để đầu tư và đổi tiền hiệu quả nhất.