×

Hỗ trợ mua hàng

Hỗ trợ mua hàng

Nếu khách hàng mới vào website pnj.com.vn và chưa xác định muốn mua loại trang sức nào, khách hàng muốn xem các sản phẩm có trên website thì có thể nhấp vào từng sản phẩm hoặc từng danh mục sản phẩm để xem và lựa chọn trang sức phù hợp với ý thích của khách hàng. Nếu khách hàng đã xác định được loại trang sức mà khách hàng muốn mua thì khách hàng có thể lựa chọn các cách tìm kiếm sau để tìm kiếm sản phẩm nhanh hơn. – Tìm sản phẩm ở thanh tìm kiếm: Khách hàng nhấn vào biểu tượng hình kính lúp tìm kiếm phía trên bên phải màn hình để hiển thị thanh nhập nội dung tìm kiếm, khách hàng có thể nhập Tên sản phẩm cần mua hoặc Mã sản phẩm (nếu khách hàng đã vào xem và lưu lại sản phẩm trước đó), nhấn vào biểu tượng kính lúp để thực hiện tìm kiếm.

Sau khi khách hàng thực hiện tìm kiếm, màn hình sẽ hiện thị sản phẩm phù hợp với tìm kiếm của khách hàng: + Nếu khách hàng nhập tên sản phẩm thì màn hình sẽ hiển thị danh sách các sản phẩm và số lượng sản phẩm giống với tên sản phẩm mà khách hàng cần tìm. Khách hàng có thể lọc sản phẩm bằng cách check vào các lựa chọn ở thanh bên trái màn hình để lọc sản phẩm theo: bộ sưu tập, giá, thương hiệu, chủng loại, chất liệu, tuổi vàng, dịp tặng quà, … hoặc khách hàng có thể nhấp vào xem chi tiết từng sản phẩm. + Nếu khách hàng nhập tìm kiếm là mã sản phẩm thì màn hình sẽ hiển thị sản phẩm hoặc bộ sưu tập có chính xác mã sản phẩm đó.

– Tìm sản phẩm từ thanh menu Danh mục: Trên website pnj.com.vn các sản phẩm được phân loại vào từng danh mục sản phẩm, các danh mục sản phẩm chính của PNJ được hiện thị ở thanh menu danh mục dưới logo PNJ. Khách hàng có thể chọn danh mục sản phẩm phù hợp với trang sức mà khách hàng muốn mua.

Sau khi khách hàng chọn danh mục sản phẩm, màn hình hiển thị danh sách các sản phẩm có trong danh mục sản phẩm đó. Khách hàng có thể tìm sản phẩm từ trên xuống dưới hoặc lọc sản phẩm bằng cách check vào các lựa chọn ở thanh bên trái màn hình để lọc sản phẩm theo: bộ sưu tập, giá, thương hiệu, chủng loại, chất liệu, tuổi vàng, dịp tặng quà, … hoặc khách hàng có thể nhấp vào xem chi tiết từng sản phẩm.

– Tìm sản phẩm từ các Bộ sưu tập: ngoài tìm kiếm sản phẩm từ thanh tìm kiếm, danh mục sản phẩm khách hàng cũng có thể tìm sản phẩm đó trong các bộ sưu tập mà PNJ hiện tại đang có.

Sau khi khách hàng chọn bộ sưu tập, màn hình hiển thị danh sách các sản phẩm có trong bộ sưu tập. Khách hàng có thể tìm sản phẩm từ trên xuống đưới hoặc lọc sản phẩm bằng cách check vào các lựa chọn ở thanh bên trái màn hình để lọc sản phẩm theo: bộ sưu tập, giá, thương hiệu, chủng loại, chất liệu, tuổi vàng, dịp tặng quà, … hoặc khách hàng có thể nhấp vào xem chi tiết từng sản phẩm.