×

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Người Mới Nhập Cư đến Đảo Hoàng Tử Edward, Canada

Hệ Thống Tiền Tệ Canada

Đơn vị tiền tệ của Canada là đồng đô la (dollar $), có tiền giấy (giấy bạc ngân hàng) và tiền xu bằng kim loại. Một đô la thì có 100 xu (cent ¢).

Tiền giấy được in với các mệnh giá 5 đô la ($5), 10 đô la ($10), 20 đô la ($20), 50 đô la ($50), và 100 đô la ($100), và tiền xu có mệnh giá 5 xu (5¢), 10 xu (10¢), 25 xu (25¢), 50 xu (50¢), 1 đô la ($1) và 2 đô la ($2).

Người Canada thích sử dụng tên riêng cho mỗi mệnh giá tiền xu:

Cách Thức Thanh Toán

Đồng penny Canada (đồng 1 xu Canada) không được sản xuất để lưu hành từ tháng Hai 2013 bởi vì chi phí để sản xuất đồng xu lớn hơn giá trị của nó. Những đồng 1 xu (penny) hiện tại vẫn có giá trị dùng để thanh toán vô thời hạn.

Ở Canada, có nhiều cách thức trả tiền mua hàng hoá và sử dụng dịch vụ hay thanh toán hoá đơn. Bạn có thể dùng tiền mặt, dùng séc hay còn gọi là chi phiếu (cheques), dùng bưu phiếu hay ngân phiếu trả trước (money orders), thẻ tín dụng (credit card), thẻ ghi nợ (debit card) và dịch vụ ngân hàng trực tuyến.

Tiền Mặt

Tiền giấy và tiền xu được gọi là tiền mặt. Ở Canada, một số người không có thói quen mang tiền mặt trong người. Tuy nhiên, vẫn có một số cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ chỉ nhận thanh toán bằng tiền mặt, và không nhận tiền giấy mệnh giá lớn như đồng 50 đô la ($50) hay 100 đô la ($100).

Séc hay Chi Phiếu

Nếu bạn có một tài khoản thanh toán hay còn gọi là tài khoản vãng lai (checking account) ở một ngân hàng, bạn có thể dùng séc (chi phiếu) để thanh toán. Một số cơ sở kinh doanh không nhận chi phiếu cá nhân. Phần lớn các cơ sở kinh doanh chấp nhận chi phiếu nếu bạn trình giấy tờ minh chứng nhân thân.

Bưu Phiếu hay Ngân Phiếu Trả Trước

Ngân phiếu trả trước là một loại phiếu thanh toán cho một khoản tiền được xác định trước, có thể được phát hành tại một bưu điện hay ngân hàng kèm với một khoản lệ phí nho nhỏ. Bởi vì loại phiếu thanh toán này đòi hỏi số tiền được thể hiện trên phiếu phải được trả trước, bưu phiếu hay ngân phiếu trả trước là một cách thức thanh toán đáng tin cậy hơn sec (chi phiếu) cá nhân.

Thẻ Tín Dụng

  • Các tổ chức thẻ tín dụng thường tính lãi suất rất cao. Tốt nhất là bạn phải thanh toán hết khoản tiền nợ trên thẻ tín dụng của bạn hàng tháng.
  • Một số ngân hàng và cơ sở kinh doanh yêu cầu bạn trả phí khi sử dụng thẻ ghi nợ.

Sử dụng thẻ tín dụng cho phép bạn mua sắm hôm này và trả tiền sau đó, giống như một khoản nợ vay. Nếu bạn không thanh toán hết toàn bộ số tiền nợ hàng tháng, bạn sẽ phải trả lãi suất cho số tiền bạn còn nợ.

Thẻ Ghi Nợ

Thẻ Ghi Nợ gắn liền với tài khoản ngân hàng của bạn. Bạn có thể dùng thẻ ghi nợ để:

  • gửi tiền vào ngân hàng
  • rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng của bạn
  • thanh toán hoá đơn
  • kiểm tra số dư tài khoản của bạn
  • thanh toán khi mua hàng hay sử dụng dịch vụ

Dịch Vụ Ngân Hàng Trực Tuyến

Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến là một cách thức thuận tiện để thanh toán bằng cách sử dụng các trang web được bảo mật vận hành bởi các nhà băng hay các tổ chức tín dụng khác thông qua mạng internet.