×

About us

About us

Chính sách bảo mật

CÔNG TY TNHH SỨC BẬT (sau đây gọi tắt là “Spiral”), nhận thức được tầm quan trọng của quyền riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân, bằng sự nổ lực cao nhất, Spiral cam kết bảo vệ riêng tư cho người dùng trên nền tảng website hoặc phần mềm của Spiral (sau đây gọi tắt là “Người dùng Spiral”)

Chính sách bảo mật là một phần của các yêu cầu tuân thủ Pháp luật được mong đợi, Spiral sẽ áp dụng hoặc thiết lập quản lý liên quan đến nội dung bảo mật thông tin theo quy định của Pháp luật . Ngoài ra, Người dùng Spiral tiếp nhận các chính sách bảo mật thông tin, vì mục đích bảo vệ quyền lợi hợp pháp và trách nhiệm trên nền tảng website hoặc phần mềm của Spiral.

Xét rằng

Các Bên sẽ tham gia hoạt động trên website hoặc phần mềm của Spiral và liên quan đến thông tin bảo mật, dữ liệu cá nhân vì mục đích phục vụ cho việc thực hiện bất kỳ giao dịch liên quan giữa các Bên (“Mục đích”).

Để trao đổi và thảo luận về Mục đích bảo vệ tối ưu thông tin bảo mật, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Spiral ban hành chính sách bảo mật, trách nhiệm giữa các Bên và cách thức Spiral thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi Người dùng Spiral sử dụng dịch vụ của Spiral.

Người dùng Spiral đồng ý sử dụng dịch vụ của Spiral có nghĩa là Người dùng Spiral, nhận thức và hoàn toàn đồng ý với các nội dung của Chính sách bảo mật này. Trường hợp Người dùng Spiral tiếp tục sử dụng Dịch vụ, Người dùng Spiral đồng ý rằng chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật. Người dùng Spiral cũng đồng ý rằng Spiral có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng phiên bản sửa đổi, cập nhật lên hệ thống của Spiral, phiên bản sửa đổi có hiệu lực áp dụng, từ thời điểm đăng tải.

1. Định nghĩa Giải thích các định nghĩa: “Người dùng Spiral”: Tài khoản được cấp để truy cập vào Trang web hoặc Phần mềm của Spiral. “Khách hàng”: Khách hàng của Spiral. “Dữ liệu khách hàng”: Dữ liệu cá nhân, báo cáo, địa chỉ và các tệp, thư mục hoặc tài liệu khác ở dạng điện tử mà Người dùng Dịch vụ lưu trữ trong Hệ thống phần mềm của Spiral. “Dữ liệu cá nhân”: Thông tin liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng theo quy định của Pháp luật hiện hành. “Khu vực công cộng”: Khu vực của Trang web hoặc Phần mềm có thể được truy cập bởi cả Người dùng và Khách truy cập mà không cần phải đăng nhập. “Khu vực hạn chế”: Khu vực của Trang web hoặc Phần mềm chỉ có thể được truy cập bởi Người dùng và nơi truy cập yêu cầu đăng nhập. “Người dùng”: Nhân viên, đại lý hoặc đại diện của Khách hàng, người chủ yếu sử dụng các khu vực hạn chế của Trang web hoặc Phần mềm cho mục đích truy cập Dịch vụ trong khả năng đó. “Khách truy cập”: Cá nhân không phải là Người dùng, người sử dụng khu vực công cộng nhưng không có quyền truy cập vào các khu vực hạn chế của Trang web hoặc Phần mềm.

“Luật áp dụng” : Pháp luật Việt Nam hiện hành

2. Thỏa thuận chung

Sau khi hoàn thành việc bàn giao dịch vụ, Người dùng Spiral là đơn vị duy nhất sở hữu và có trách nhiệm quản lý một cách an toàn các thông tin nhận biết, tài khoản, mật khẩu của mình. Người dùng Spiral có thể đăng nhập vào tài khoản của mình để chỉnh sửa thông tin, có quyền yêu cầu Spiral thực hiện việc kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình đã đăng ký với Spiral. Spiral sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Người dùng Spiral khi có yêu cầu, hoặc cung cấp cho chủ thể thông tin công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình. Spiral chỉ hỗ trợ Người dùng Spiral thông qua tài khoản được Người dùng Spiral chủ động cung cấp cho Spiral. Người dùng Spiral ngay lập tức thông báo cho Spiral khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, bị đánh cắp, bị lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác để được hỗ trợ. Người dùng Spiral phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình. Spiral khuyến cáo Người dùng Spiral nên đổi lại mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Spiral không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba do sự bất cẩn từ phía Người dùng Spiral.

3. Trách nhiệm của Người dùng Spiral Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên các sản phẩm phần mềm của Spiral, Người dùng Spiral cần phải đăng ký thành viên và cung cấp các thông tin cá nhân của mình.

Người dùng Spiral cung cấp là các thông tin cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn bởi các thông tin sau về Người dùng Spiral:

ü Tên công ty/cửa hàng/ đơn vị kinh doanh;

ü Họ tên, ngày sinh, căn cước công dân, địa chỉ cư trú;

ü Email, số điện thoại, hoặc những thông tin cần thiết để xử lý công việc trong quá trình làm việc được hệ thống yêu cầu;

ü Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang Người dùng Spiral xem, thời gian Người dùng Spiral viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Người dùng Spiral đồng ý toàn bộ thông tin người dùng cung cấp cho Spiral sẽ được lưu giữ trên hệ thống của Spiral tại máy chủ của Spiral. 4. Trách nhiệm của Sprial Spiral lưu giữ và xử lý thông tin cá nhân của Người dùng Spiral trên máy chủ, Spiral bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin hiện hành.

Spiral thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin và Spiral chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống Spiral.

Khi sử dụng tính năng của phần mềm, Người dùng Spiral hiểu và chấp nhận rằng Spiral có quyền truy cập vào dữ liệu trên điện thoại đã liên kết phần mềm Spiral của Người dùng như: Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, lấy vị trí hiện tại của Người dùng Spiral, ghi dữ liệu của Website Spiral/Ứng dụng Spiral lên thẻ nhớ, truy cập vào Internet từ thiết bị của Người dùng Spiral, và một số truy cập thiết bị khác nếu yêu cầu của công việc cần phải có.

Khi Người dùng Spiral đã cấp quyền cho Spiral, điều này được tất cả các bên thừa nhận rằng Người dùng Spiral sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với việc truy cập này.

Spiral cam kết sẽ tuyệt đối giữ kín mọi thông tin của Người dùng Spiral khi sử dụng các phần mềm, ứng dụng của Spiral. Spiral sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi có sự chấp thuận của Người dùng Spiral hoặc yêu cầu từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc pháp luật cho phép. Spiral chỉ thay đổi thông tin của Người dùng Spiral trên ứng dụng Spiral khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của Người dùng Spiral. 5. Mục đích lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng Spiral Spiral là mang lại giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp, giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến quản trị trong doanh nghiệp để giảm thời gian và chi phí vận hành. Vì vậy, Spiral lưu trữ thông tin cá nhân của Người dùng Spiral nhằm: + Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của Người dùng Spiral. + Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của Spiral. + Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng các tính năng của Spiral. + Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm theo quy định của pháp luật. Đo lường và cải thiện các dịch vụ của Spiral. + So sánh, đối chiếu tính chính xác của thông tin mà Người dùng Spiral cung cấp với bên thứ ba. + Các mục đích khác được phép theo quy định của pháp luật và Spiral sẽ có thông báo cho Người sử dụng Spiral trong từng trường hợp cụ thể. Tất cả các truy cập này chỉ được Spiral thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng Spiral 6. Giới hạn trách nhiệm

Spiral cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của Người dùng Spiral cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, các cá nhân, tổ chức khác có thể được tiếp cận thông tin của Người dùng Spiral trong một số trường hợp dưới đây: Thông tin đó Người dùng Spiral đã công khai. Spiral được Người dùng Spiral đồng ý tiết lộ những thông tin này. Bên thứ ba mà Người dùng Spiral ủy quyền, có văn bản được công chứng, chứng thực Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan nhà nước hoặc nếu Spiral nhận thấy hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn của một ai khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của tất cả các bên Cho các bên thứ ba khác mà Spiral có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên Spiral hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến Spiral mà Người dùng Spiral cũng đang sử dụng những dịch vụ liên kết đó. 7. Điều khoản chung

– Spiral và Người dùng Spiral, cam kết tuân thủ theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành

– Spiral và Người dùng Spiral đồng ý giải quyết mọi vấn đề liên quan đến chính sách này, trên tinh thần thương lượng, hòa giải, và hai Bên cùng có lợi hoặc/và theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành;

– Các chính sách, bổ sung, sửa đổi liên quan đến Bảo mật thông tin đều được cập nhật công khai tại website hoặc phần mềm của Spiral. Các Bên đồng ý tuân thủ mọi quy tắc theo sự điều chỉnh của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp đóng góp ý kiến Người dùng Spiral vui lòng gửi về Spiral hoặc liên hệ trực tiếp: Công Ty TNHH Sức Bật Địa chỉ: Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Văn phòng Đại diện ở Tp. Hồ Chí Minh : 27B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM

Điện thoại: 028 222 020 51 Email: [email protected]

* Chính sách này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024, thay thế cho các chính sách bảo mật trước đây của Spiral.