×

Bảng giá vàng hôm nay (6/5), dự báo giá vàng: Vàng SJC tiến sát 86 triệu đồng/lượng

Bảng giá vàng hôm nay (6/5), dự báo giá vàng: Vàng SJC tiến sát 86 triệu đồng/lượng

Cập nhật nhanh và chính xác nhất thông tin giá vàng hôm nay, giá vàng SJC, giá vàng 24K, giá vàng 18K, giá vàng 9999, giá vàng tây, giá vàng trực tuyến và giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay các loại vàng SJC, 9999, 24K, 18K (6/5/2024)

Giá vàng hôm nay (6/5) đang cập nhật…

Cập nhật biến động của giá vàng trong tháng 5/2024

– Ngày 4/5: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 85,3 – 85,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 73 – 74 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,15 – 55,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/5: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,4 – 84,62 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 73,05 – 74,15 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,26 – 55,76 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng của biến thể trong tháng 4/2024

– Ngày 26/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,4 – 84,62 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 73,05 – 74,15 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,26 – 55,76 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,3 – 84,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K hiện ở mức 72,80 – 74 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,15 – 55,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 81,8 – 83,82 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 72,7 – 74 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,15 – 55,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 80,7 – 82,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 73,10 – 74,30 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,38 – 55,88 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82 – 84 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,90 – 76,20 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,80 – 57,30 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 81,8 – 83,82 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K hiện ở mức 74,60 – 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 – 57,08 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,30 – 84,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,90 – 76,20 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,80 – 57,30 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 81,7 – 83,82 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,40 – 75,70 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,43 – 56,93 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,7 – 84,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,60 – 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 – 57,08 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,7 – 84,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,60 – 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 – 57,08 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,2 – 84,22 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,60 – 75,90 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,58 – 57,08 triệu đồng/lượng.

– Ngày 10/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 82,5 – 84,6 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 74,2 – 75,3 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 54,43 – 56,63 triệu đồng/lượng.

– Ngày 9/4: Vàng SJC có giá mua vào – bán ra là 80,6 – 82,62 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 73 – 74 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 53,45 – 55,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 8/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 71,8 – 72,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 52,68 – 54,68 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/4: Vàng SJC có giá mua vào là 80,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 71,8 – 72,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 52,68 – 54,68 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/4: Vàng SJC có giá mua vào là 78,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 80,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 70,5 – 71,35 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 51,66 – 53,66 triệu đồng/lượng.

– Ngày 4/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 70,6 – 71,45 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 51,74 – 53,74 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 70,10 – 70,95 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 51,36 – 53,36 triệu đồng/lượng.

– Ngày 2/4: Vàng SJC có giá mua vào là 79,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,12 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 69,35 – 70,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,8 – 52,8 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/4: Vàng SJC có giá mua vào là 78,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 69,35 – 70,15 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,76 – 52,76 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật trong tháng 3/2024

– Ngày 29/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 69,15 – 70 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,65 – 52,65 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,1 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,12 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,25 – 69,10 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,98 – 51,98 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/3: Vàng SJC có giá mua vào là 78,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 80,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,9 – 68,8 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,75 – 51,75 triệu đồng/lượng.

– Ngày 20/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,35 – 68,15 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,26 – 51,26 triệu đồng/lượng.

– Ngày 19/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,4 – 68,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,3 – 51,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,55 – 68,35 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,41 – 51,41 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,55 – 68,45 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,49 – 51,49 triệu đồng/lượng.

– Ngày 14/3: Vàng SJC có giá mua vào là 79 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 81,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 67,1 – 68,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,3 – 51,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 13/3: Vàng SJC có giá mua vào là 80,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,22 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,1 – 69 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 49,9 – 51,9 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/3: Vàng SJC có giá mua vào là 80,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,8 – 69,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,39 – 52,39 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/3: Vàng SJC có giá mua vào là 80 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 82,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 68,7 – 69,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 50,31 – 52,31 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật trong tháng 2/2024

– Ngày 29/2: Vàng SJC có giá mua vào là 77,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 79,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,95 – 64,85 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,79 – 48,79 triệu đồng/lượng.

– Ngày 28/2: Vàng SJC có giá mua vào là 77,15 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 79,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,7 – 64,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,68 – 48,68 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,35 – 64,35 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,42 – 48,42 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,15 – 64,25 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,3 – 48,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,7 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,2 – 64,2 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,3 – 48,3 triệu đồng/lượng.

– Ngày 7/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,9 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63,1 – 64,1 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,23 – 48,23 triệu đồng/lượng.

– Ngày 6/2: Vàng SJC có giá mua vào là 76,3 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,95 – 63,95 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,12 – 48,12 triệu đồng/lượng.

– Ngày 5/2: Vàng SJC có giá mua vào là 75,95 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,3 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,9 – 63,9 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,08 – 48,08 triệu đồng/lượng.

– Ngày 3/2: Vàng SJC có giá mua vào là 75,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 78,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 63 – 64 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,15 – 48,15 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/2: Vàng SJC có giá mua vào là 75,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 77,92 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,8 – 63,8 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46 – 48 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng cập nhật trong tháng 1/2024

– Ngày 31/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 77,42 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,7 – 63,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,93 – 47,93 triệu đồng/lượng.

– Ngày 29/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,8 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,55 – 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 – 47,82 triệu đồng/lượng.

– Ngày 26/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,15 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,55 – 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 – 47,82 triệu đồng/lượng.

– Ngày 25/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,6 – 63,5 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,78 – 47,78 triệu đồng/lượng.

– Ngày 24/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,75 – 63,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,89 – 47,89 triệu đồng/lượng.

– Ngày 23/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,8 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,65 – 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 – 47,82 triệu đồng/lượng.

– Ngày 22/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,32 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,7 – 63,6 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,85 – 47,85 triệu đồng/lượng.

– Ngày 18/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,65 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,15 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,2 – 63,1 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,48 – 47,48 triệu đồng/lượng.

– Ngày 17/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,6 – 63,55 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,82 – 47,82 triệu đồng/lượng.

– Ngày 16/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 76,7 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,95 – 63,85 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 46,04 – 48,04 triệu đồng/lượng.

– Ngày 15/1: Vàng SJC có giá mua vào là 74,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 77,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 62,5 – 63,4 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,71 – 47,71 triệu đồng/lượng.

– Ngày 12/1: Vàng SJC có giá mua vào là 73,2 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,72 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,95 – 62,85 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,29 – 47,29 triệu đồng/lượng.

– Ngày 11/1: Vàng SJC có giá mua vào là 72 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 74,45 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,8 – 62,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,18 – 47,18 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/9: Vàng SJC có giá mua vào là 71,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 74,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,8 – 62,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,14 – 47,14 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/8: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,9 – 62,75 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,22 – 47,22 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/5: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,85 – 62,7 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,18 – 47,18 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/4: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,75 – 62,6 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,1 – 47,1 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/3: Vàng SJC có giá mua vào là 72,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 75,52 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,8 – 62,65 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,14 – 47,14 triệu đồng/lượng.

– Ngày 1/2: Vàng SJC có giá mua vào là 71 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 74,02 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K đang ở mức 61,7 – 62,6 triệu đồng/lượng và giá vàng 18K là 45,1 – 47,1 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng thế giới mới nhất

Ông David Meger, Giám đốc phòng giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết với dữ liệu mạnh từ Trung Quốc và một số quốc gia đang tìm cách tiếp tục tăng lãi suất, đồng USD đang suy yếu so với các loại tiền loại tiền tệ khác, cung cấp một số hỗ trợ cho trường vàng.

Đồng bạc xanh đã có mức độ thấp nhất trong một tuần vào đầu phiên 1/3 sau khi đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng giá khi hoạt động sản xuất của nước này tăng lên với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4/2012.

Tại thời điểm khảo sát, chỉ số USD Index, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh nên so với đồng tiền thủ bằng tiền tệ, giảm 0,46% xuống 104,34.

Vì vàng là tài sản được định giá bằng đồng USD, nên sự suy yếu của đồng tiền này giúp kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở thị trường nước ngoài.

VietnamBiz sẽ tiếp tục cập nhật thông tin giá vàng hàng ngày để các bạn theo dõi.