×

Cách làm con heo bằng chai nhựa

Cách làm con heo bằng chai nhựa

Cách làm con heo bỏ tiền tiết kiệm bằng chai nhựa

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

Vật liệu: Chai nhựa, lõi giấy vệ sinh, bút, kéo cắt, sơn hồng, sợi thép dẻo quấn bông bên ngoài, mảnh xốp bọt mỏng, 2 chiếc cúc áo. Cách làm: Bước 1: Cắt đôi 2 lõi giấy vệ sinh rồi cắt vát bốn nửa để làm chân heo, dùng keo dính các mặt cắt lên chai nhựa.

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

Bước 2: Cắt 2 lỗ trên lưng heo để bỏ tiền tiết kiệm, dùng sơn hồng quệt đều 1 lớp mỏng xung quanh chai nhựa và các lõi giấy, dùng bút đen vẽ 2 lỗ mũi cho lợn trên phần nắp chai, vẽ trang trí mắt trên 2 cúc áo rồi gắn lên phần dưới cổ chai.

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

Bước 3: Cắt miếng xốp thành 2 tai của heo rồi cuốn quanh bút để tạo độ cong cho tai sau đó gắn lên phía trên phần mắt bằng keo, dùng sợi thép dẻo cuốn bông uốn quanh bút tạo hình lò xo rồi gắn lên đáy chai tạo đuôi cho heo.

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

cach-lam-con-heo-bo-tien-tiet-kiem-bang-chai-nhua

Cách làm chậu trồng cây con heo bằng chai nhựa Vật liệu: Chai nhựa to và nhỏ, thước kẻ, bút, kéo, keo dán, sơn màu hồng và đen.

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

Cách làm: Bước 1: Lấy 4 chai nhựa nhỏ cắt lấy 1/5 chai để dùng làm chân cho heo, gắn 4 chân lên chai nhựa to bằng keo dán sao cho vững chắc với khoảng cách giữa các chân phù hợp để khi đặt heo đứng thăng bằng và không bị kênh.

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

Bước 2: Cắt phần chai thừa còn lại để làm 2 tai cho heo, dùng bút và thước vạch sẵn trên lưng heo rồi cắt ra bằng kéo để tạo lỗ trống với mục đích bỏ đất vào trồng cây, gắn 2 tai cho heo bằng keo dán, cắt một dải nhựa uốn cong rồi gắn xuống đáy chai tạo đuôi cho heo.

READ  Xây dựng Nhân Đạt - Công ty thiết kế xây dựng nhà trọn gói, uy tín tại TP. Hồ Chí Minh

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

Bước 3: Sơn hồng xung quanh bên ngoài heo lưu ý 4 nắp chai ở chân ta sơn màu đen, vẽ mũi cho lợn bằng mực đen, cắt chai nhựa màu trắng thành 2 hình tròn nhỏ vẽ trang trí rồi gắn lên tạo mắt cho heo.

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-chau-trong-cay-con-heo-bang-chai-nhua

Cách làm đồ chơi gia đình heo bằng chai nhựa Vật liệu: 1 chai nhựa to và nhiều chai nhỏ, sơn hồng và đen, dao rọc giấy, kéo cắt, keo dán, khuy áo.

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

Cách làm: Bước 1: Cắt nửa 4 chai nhựa nhỏ và ghép nối 2 chai 1 để làm chân cho heo mẹ, khoét chai nhựa to rồi gắn chân lên bằng keo, tạo chân cho những chú heo con bằng nắp chai.

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

Bước 2: Cắt những miếng nhựa tạo tai cho những chú heo rồi gắn lên, cắt những dải nhựa hơ lửa và xoắn để làm đuôi và dùng keo dán lên.

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

Bước 3: Sơn hồng xung quanh những chú heo và sơn đen lên chân, vẽ mũi và tạo mắt bằng khuy áo rồi trang trí thêm là ta có được đồ chơi gia đình nhà heogồm heo mẹ và những chú heo con xinh xắn.

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

cach-lam-do-choi-gia-dinh-con-heo-bang-chai-nhua

Thật kì diệu chỉ từ những chai nhựa chúng ta có thể tạo ra những chú heo vô cùng đáng yêu làm đồ dùng hay đồ chơi cho bé. Chúng tôi mong với cách làm con heo bằng chai nhựa trong bài viết mang đến nhiều lựa chọn hơn trong việc tái chế phế liệu từ nhựa cho các bạn để góp phần bảo vệ môi trường sống đang bị đe dọa bởi rác thải của con người. Nguồn: Tổng hợp

READ  Hướng dẫn Top 25+ mẫu thời khóa biểu đẹp file Word và cách làm cực dễ